"Aktuellt från Trafikverket"

fredag 21 april 2023 12:00-13:00, House of Blues, Borganäsvägen 28, 78433 Borlänge, Sverige
Talare:

Roberto Maiorana

Om Trafikverket 

Veckans föredragshållare, den sedan den 1:a mars 2022 tillsatte generaldirektören Roberto Mariorana, berättade om Trafikverket.

Uppdraget för verket är att planera transportsystemet för vägar, luftfart, järnväg och söfart.
För statliga vägar och järnvägar ansvarar verket för byggnation/drift/underhåll samt för att upphandla interregional trafik, just nu aktuellt med Gotlandstrafiken. Ge sjöfartsstöd. 

Sort fokus läggs på att skapa goda relationer och föra dialog, allt från förarprov till kontakt med kommuner. 

Omsättningen är 900 mdr kr under nationella planperioden 2022-2033. 11000 medarbetare 

Omvärldsläget påverkar, har skänkt tillfälliga broar, dieselaggregat mm till Ukraina.
Är en beredskapsmyndighet och ingår i civilförsvaret. 

Stora investeringar görs för att möta den ökade efterfrågan av resande och godstransport på järnväg, en utmaning. 

Även utbyggnad av laddinfrastruktur ligger som uppdrag för myndigheten. 

Veckobrevskrivare, Maria Lettius

 

Den 13 januari 2023 besökte Jair Bellucci från Sorocaba Norte Rotaryklubb i Brasilien, tillsammans med sin son Eduardo Bellucci, vår klubbs lunchmöte. Under Jairs vistelse hos sonen med familj i Grimsbärke, överlämnades klubbens standar till honom som gåva och hälsning till hans Rotaryklubb.

Vid lunchmötet den 21 april återgäldes vår gåva när Eduardo och Precilla (numera medlemmar i vår klubb) överlämnade Sorocaba Norte RKs standar till oss. "Muito obrigado amigos Rotarianos" säger vi till våra nya Rotaryvänner i Brasilien. 

Jair Bellucci överlämnar vår klubbstandar till Sorocaba Norte RKs president

Medlemmar i Sorocaba Norte RK hälsar oss ..