Långfredag - Påskstängt på Odd Fellows! Välkommen tillbaka 14/4!

fredag 7 april 2023 11:45-13:00, .

Långfredag

Långfredagen firas i kristen tradition till minne av Jesu korsfästelse och död på Golgata. Firandet av långfredagen började i Jerusalem under 300-talet på initiativ av biskop Kyrillos av Jerusalem. I Norden blev långfredagen helgdag på 1600-talet. Långfredagen infaller alltid på den fredagen som föregår påskaftonen. 

På långfredagen firas ofta korsvägsandakt till minne av Jesu lidande. Gudstjänsten är ofta förlagd till klockan tre på eftermiddagen då det var vid den tidpunkten Jesus dog (den nionde timmen). På kvällen kan gravandakt firas. 

Långfredagen är en dag som långt fram i tiden varit präglad av stor stillhet och tystnad. Långfredagen är den stora sorgens dag, Jesu dödsdag. Sorgen markerades genom att inga onödiga sysslor fick utföras, Man åt enkelt och barnen fick inte leka. Stämningen var tung och tryckande. Affärer och restauranger var stängda. Ända fram till 1969 var alla offentliga nöjestillställningar under långfredagen förbjudna. 

Påsken

Vår påsk är rörlig i almanackan och infaller den första söndagen efter den första fullmånen efter vårdagjämningen, det vill säga någon gång mellan den 22 mars och den 25 april. 

Påsken är den äldsta och största kristna högtiden. Den firas till åminnelse av Kristi uppståndelse men har sina rötter i den judiska påskfesten, till minne av israeliternas uttåg ur Egypten. 

Den period vi idag kallar påsk består egentligen av tre olika delar:
Fastlagen – de tre dagarna (dag 49-47 före påsk) före fastan
Fastan – inträffar 46 dagar före påsk och varar ända fram till påsk
Påsken – infaller på påskdagen, den dag Jesus uppstod. 

Fastlagen och fastan före påsk hade en stor betydelse i Sverige under medeltiden då landet var katolskt, men har sedan dess blivit alltmer diffusa och betecknar idag snarast tidsperioden före påsk. 

Ordet påsk kommer från hebreiskan. När judarna efter fångenskapen hos Farao äntligen blev fria skedde det genom att Jahve, judarnas gud, hemsökte egyptierna med flera olyckor. En åtgärd var att döda alla förstfödda gossebarn i Egypten. Men för att detta inte skulle drabba de judiska gossebarnen samtidigt, uppmanade Jahve dem att offra lamm och bestryka sina dörrar med blodet. Då kunde mordängeln se var de bodde och gå förbi, skona = pasach dem. Därav kommer den judiska påskfesten, till minne av israeliternas uttåg ur Egypten.

Leonardo da Vinci - Nattvarden (1498)