Norsk-Svenska Handelskammaren

fredag 14 april 2023 11:45 - 13:00 , Odd Fellows, Västra Trädgårdsgatan 11 A, 111 53 Stockholm, Sverige
Talare:

Pål M. Jebsen, VD Norsk-Svenska Handelskammaren

Norsk-Svenska Handelskammaren arbetar för att utveckla och fördjupa näringslivssamarbetet mellan Norge och Sverige. Detta görs genom att erbjuda arenor och mötesplatser för beslutsfattare i näringslivet, öka kunskapen om näringslivsstrukturerna i grannlandet och skapa positiva nätverk för näringsliv, myndigheter och individer med intresse att främja samarbetet över kölen. Norsk-Svenska Handelskammaren erbjuder medlemmarna ett forum för utväxling av idéer, synpunkter och erfarenheter.

Norsk-Svenska Handelskammaren är en medlemsstyrd organisation. Medlemmarnas intressen reflekteras i handelskammarens prioriteringar och program. Norsk-Svensk Handelskammer stiftades i Oslo 1992 och Norsk-Svenska Handelskammaren etablerades i Stockholm året därpå 1993.

Pål M. Jebsen har varit VD för Norsk-Svenska Handelskammaren 2019.

Pål M. Jebsen