Seglarskola i Stenungsund

måndag 11 september 2023

Mona Ulvåknippa

Seglarskola för barn och ungdomar med funktionsvariation

Stenungsunds Rotaryklubb och Stenungsunds Segelsällskap arrangerar under v 30 en seglarskola för barn och ungdomar med funktionsvariation med cirka femton deltagare från Stenungsund och Tjörn. Seglarskolan har arrangerats årligen under ett tjugotal år.

Seglarskolan är ett väl etablerat samarbete där Segelsällskapet ansvarar för ledare och båtar och Rotaryklubben sköter finansiering och assisterande bemanning med rotarianer. Klubben har 2023 fått District Grants som stöd för finansieringen. Därutöver har sponsrande företag från Stenungsund och Tjörn gett generösa bidrag.

Deltagarna är indelade i en för- och en eftermiddagsgrupp. Flera deltagare har varit med många år och några är helt nya. Några är erfarna och kan segla ensamma i båten medan andra behöver mer assistans, men alla kan delta, var och en på sina villkor.

Båtarna, s k accessjollar, är särskilt lämpade för seglare med funktionsvariation, men används även för ordinarie seglingar för barn under året. Två av båtarna har inköpts med finansiellt stöd från rotaryklubben.

En kväll samlas alla, barn med familjer och kompisar, rotarianer och andra till en grillafton med trubadur.

Seglarskola för barn och ungdomar med funktionsvariation