Drogfri skola i Täby

måndag 3 april 2023

Staffan Söderberg

Inget barn ska behöva växa upp i en miljö med droger! 

Vårt projekt Drogfri skola består av två delar:

1. Stipendier till elev eller skolmedarbetare som på ett kreativt sätt bidragit till att motverka förekomsten av droger i skolmiljön.

2. En standard som hjälper användaren strukturera sitt arbete mot droger. Standard RS2360 Drogfri Skola har tagits fram i Rotary distrikt 2360 och tillsammans med certfieringsföretaget, Rotary och skolan kan vi hjälpas åt att komma igång och samtidigt kraftigt reducera kostnaden för skolan. 

Standarden har använts på västkusten och nu tar vi steget till Täby. Under hösten 2023 kommer vi erbjuda möjligheten er skola en inledande gap-analys (jämföra ert redan pågående arbete med standarden). Skolan väljer själv om de vill gå vidare med en enklare för-revision och få en objektiv rapport eller en certifieringsrevision och därmed kalla er Certifierad Drogfri Skola till nästa omcertifieringsrevision ca 1 år senare. 

Om er skola är intresserad av att delta i höst så hör av er till vår medlem och projektledare Märit Johansson, Apotekare marit.ik.johansson@gmail.com 
0708-723532    


Text

Genom den standard som Rotary Distrikt 2360 tagit fram kan medvetenhet och metoder utvecklas för att förebygga.

https://www.qvalify.se/certifiering/rs-2360/ 


Mål

Att bistå gymnasieskolor i Täby som vill att hitta sätt att motverka förekomsten av droger i skolmiljön.


Ekonomi

Olika insamlingsmål