Rotary Peace Fellows

fredag 3 maj 2024

Mona Ulvåknippa

Läs mer om årets Peace Center Seminar 2024 här.

Distrikt 2360 stöder Rotary Peace Fellows vid Uppsala universitet.
Se information om hur man söker stipendium för att bli en Peace Fellow, https://wp.rotary.se/rotary-sverige/rotary-peace-center-ansokan/
Du kan också kontakta distriktet på för att få mer information.

Uppsala Rotary Peace Center

Thank you for joining us at the Annual Seminar 19 april 2024

UPPSALA ROTARY PEACE CENTER - ANNUAL SEMINAR 2024

Vid det årliga seminariet gavs korta informativa föredrag med koppling till vad de internationella masterstudenterna studerar under sin tvååriga utbildning i Uppsala.

Uppsala har åtta Rotaryklubbar och studenterna bor, likt utbytesstudenterna, hos rotarianer i Uppsala. Efter varje föredrag fick vi ställa frågor till en panel bestående av tre studenter och föredragshållaren.  

Stig Ottosson

Dear Attendees, 

We would like to express our gratitude to all those who joined us at the Annual Seminar on 19 April, organized by the Rotary Peace Center at Uppsala University. It was a pleasure for us to gather such an excellent audience, and we sincerely value your support.

Looking ahead, we eagerly anticipate your presence at our 2025 Annual Seminar!

Sincerely,

Karen Brounéus

Director, Uppsala Rotary Peace Center and Associate Professor

Department of Peace and Conflict Research, Uppsala University

Liana Lopes

Coordinator, Uppsala Rotary Peace Center


Uppsala Rotary Peace Center - Uppsala University (uu.se)

Uppsala Rotary Peace Center | LinkedIn

Uppsala Rotary Peace Center Facebook