Alle man till pumparna! Nu syresätter vi Byfjorden!

onsdag 15 maj 2024

Margareta Jaldung

Se en film från invigningen den 6 juni.


https://vimeo.com/944088475                    


Så var det gjort! Vår flotte i Byfjorden är nu invigd! För er som inte kunde närvara kan jag berätta att hörsalen på Bohusläns museum var såg gott som fullsatt vid invigningen. Många kända och okända personer var där. Stämningen var på topp. Fantastiska tal hölls, en del som prof. Anders Stigebrants på väldigt hög nivå då det handlade om havsströmmar, djupvatten, salthalt, fosfor utbyte, vattnets densitet när syre tillkommer m.m. Vi fick lära oss mycket liksom när prof. Kerstin Johannesson tog till orda och höll en mycket pedagogisk föreläsning om fjordarnas olika status f.n. när det gäller syresättning, siktdjup, förekomst av fisk- och olika spännande arter. Det fanns en del ljuspunkter i den mörka bilden av av vår havsmiljö. Byfjorden har tagit sig på senare tid. Siktdjupet är bättre. Och enl. mina egna och Lars-Olof Axelssons observationer så har ålgräset utvecklats mycket positivt i fjorden. Vilken roll våra rev och den förekomst av torsk som finns haft för förbättringen av fjorden är dock svårbevisat. Så småningom tryckte kommunstyrelsens ordf. Martin Pettersson på knappen och med hjälp av Bodströms el och pumpservice startade bägge pumparna på flotten vid Rödön enl. beräkningarna. Nu pumpar vi alltså syrerikt ytvatten till botten av Byfjorden enl. beräkningarna i tre år framåt. Effekterna på vattenkvaliteten kommer att följas varje månad i enlighet med de förutsättningarna i vårt tillstånd från Länsstyrelsen och de kontroller som Bohusläns vattenvårdsförbund utför. Vi kommer även att analysera biologiska markörer som musslor som lever fritt i Byfjorden men även på musslor som vi odlar på band som hänger på flotten. Torsken kommer att följas och analyseras under projektets förlopp. Resultat av vår uppföljning av vattenkvaliteten kommer att publiceras månatligen på stiftelsen byfjordens framtids hemsida. Forskning kommer att bedrivas från Göteborgs universitet där Anders Stigebrant och Bengt Liljeblad är ledare. De var även engagerade när projektet genomfördes förra gången 2010-12. Flotten kan ses om ni kör vägen till Lindesnäs, till den nuvarande uppställningsplatsen för husbilar - nedanför den f.d. restaurangen Lindesnäs. Där finns en lång brygga man kan gå ut på för att få nära bildavstånd.

För Stiftelsen Byfjordens Framtid

Thomas Ericson

Film från invigningen