Årsavslutning Aurora

lördag 15 juni 2024

Leif Larsson

 Årsavslutning

Klubben avslutade Rotaryåret festligt med firande och bubbel!

Ann Larsson fick Paul Harris utmärkelse er kelar för förtjänst arbete åt klubben.

Martin Schwitzgold valdes in som medlem.

Avgående president Gunilla Wretmark summerade året som gått och avtackades.

Jonas Magnusson välkomnades som ny president.

Lite annat smått o gott att ha koll på:

Ann kommer med digitala boktips.

Rotarygolf på Onsjö den 27 augusti, intresserade kontaktar Birgitta Mohlin.


Vår nya president önskade oss en fin sommar och välkomnade oss tillbaka till höstens första möte den 16 augusti.