Gröna Klustret

måndag 27 maj 2024

Leif Larsson

Gröna Klustret

Carin Alfredsson projektledare berättade om den ekonomiska förening med ca 100 medlemmar som utgör Gröna Klustret med säte på Nuntorps gård.

Målet med föreningen är grön omställning och ökad konkurrenskraft för de gröna näringarna lantbruk, livsmedel, grön energi och skog.

Carin berättade om fyra intressanta projekt: ARENA SKOG med målet att öka kunskapen hos skogsägarna och utveckla nyttjandet av LOKALPRODUCERAT PÅ BORDET för att utveckla försäljningen av lokalproducerade produkter till bland andra storkök och andra förbrukare.

CIRKULÄRA SYSTEM för att ta till vara på restprodukter som kan förädlas och sedan säljas.

FISKUPPFÖDNING som ska inledas med en utbildnings- och demonstrationsanläggning på Nuntorps gård för att påvisa möjligheterna med näringsverksamheten.

Många frågor ställdes och restaurangen på Nuntorp fick beröm för god mat.

Tack till Carin för ett intressant föredrag.