POLARIS - FRÅGOR & SVAR *NY*

fredag 31 december 1999

Team Polaris

Eftersom avsnittet Frågor/Svar (FAQ) i Polaris har utökats avsevärt under årens lopp, finns nu en ny layout tillgänglig.

De FAQ presenteras nu enligt följande principer:

  • Indelning i 7 ämnen som täcker de viktigaste funktionerna i Polaris.
  • Sidan för varje ämne samlar de vanligaste frågorna och ger kortfattade svar, varav de flesta innehåller en länk till ett detaljerat svar.
  • Optimerad ergonomi: förenklad backtracking, byte av ämne med 1 klick, översättning av alla sammanfattade frågor/svar till alla språk som används i Polaris-communityn.

Klicka på den blå knappen för att komma till önskat ämne.

🚨 Kontaktpersoner i ditt land

Polaris - FAQ

ÄMNEN