Vilket gäng!

tisdag 16 maj 2023

Margareta Jaldung

Ja, vilket gäng Projekt Fjordtorsk och Stiftelsen Byfjordens Framtid har lyckats samla till arbetet med att restaurera Byfjorden! Läs om det aktuella läget på byfjordensframtid.se.

Bland annat märks ett fördjupat (!) samarbete med 8fjordar, Stefan Edman och professor Kerstin Johannesson.

Thomas Ericson och Lars-Olof Axelsson tar, på Stiftelsen Byfjordens Framtids vägnar, emot Uddevalla kommuns Naturpris 2022.