Upsala-Aros stipendium 2023

tisdag 9 maj 2023

Bengt-Erik Jansson och Staffan Björklund

Stödföreningen Ukraina tilldelas Upsala-Aros stipendium 2023

Stödföreningen Ukraina bildades våren 2022 för att stödja ukrainska flyktingar i Uppsalaregionen efter Rysslands attack på landet. Föreningen anordnar Kafé Kyiv, en mötesplats för ukrainare och svenskar med bland annat språkträning och information på programmet. Kafé Kyiv anordnas en gång per månad. Antalet deltagare på föreningens aktiviteter varierar mellan 20 och 60 personer. Föreningen har ca 300 medlemmar och har ingen extern finansiering. Föreningens verksamhet följs via Facebookgruppen Stödföreningen Ukraina.

Upsala-Aros integrationsstipendium syftar till att stödja och främja ett positivt arbete för att motverka alla slags utanförskap; etniskt, nationellt, könsmässigt, åldersmässigt och fysiskt. Det kan handla om integration av nya svenskar, om mobbningsbearbetning, om arbete för att riva kulturella och religiösa barriärer, könsrollsgränser mm. Stipendiet har utdelats sedan 2002. Stödföreningen Ukraina uppfyller mycket väl de kriterier som gäller för integrationsstipendium.

Motivering på diplomet:

Stödföreningen Ukraina

tilldelas Upsala-Aros Rotaryklubbs stipendium 2023 för sitt ideella arbete med att skapa en social och kulturell mötesplats, Kafé Kyiv, för ukrainare och svenskar.

Stipendiet är på 5 000 kr och utdelades vid klubbens frukostmöte fredagen den 5 maj. Mottagare av diplomet var Anna Eriksson, ordförande i stödföreningen. Hon höll också ett mycket inspirerande och informativt föredrag om föreningens historik och pågående verksamhet, där stipendiet kommer väl till pass! 


Anna Eriksson mottar stipendiet av president Åsa Bergholm