Lars Bäcklund, professor i klinisk fysiologi

söndag 4 juni 2023

Åsa Bergholm

Vi har nåtts av meddelandet att vår mångårige medlem Lars Bäcklund  den 1 juni har somnat in vid 91 års ålder.

Lars var chartermedlem och har haft olika uppdrag inom klubben, bland annat som klubbmästare och han var också den som under många år höll klubbens föredrag på Sommarrotary.

Lars var till professionen läkare och professor i fysiologi vid Uppsala universitet. Han hade många intressen och uppdrag, bla som inspektor vid Gästrike-Hälsinglands nation och han var under många år ordförande i Uppsala kommunfullmäktige.

Det har varit en stor glädje för oss att få lära känna Lars och hans hustru Ingegerd. 

På vårt sista möte för Rotaryåret den 9 juni hedrade vi Lars minne med en tyst minut. Vi kommer att delta vid begravningen och kommer i samband med den att skänka en minnesgåva till PolioPlus.

Jag har för klubbens räkning skickat en hälsning till Ingegerd och familjen.

Vänliga hälsningar

Åsa, president 2022-2023

Lars och Ingegerd Bäcklund