Varför gör Rotary på detta viset?

onsdag 27 mars 2024 12:00-13:30, Bas Barkarby
Webbplats: https://eatery.se/bas-barkarby
Talare:

Lars-Erik Rydbrant

Varför gör Rotary på detta viset?

Lars-Erik Rydbrant berättar om traditioner och sedvänjor inom Rotary som du kanske aldrig hört talas om.

Här får du möjligheten att lära dig mer om bakgrunden till några av Rotarys väl inarbetade symboler, traditioner och "rutiner och riktlinjer"!

Lars-Erik Rydbrant