Extra Årsstämma

fredag 8 mars 2024 12:00-13:00, Teaterrestaurangen Folkets Hus, Södra Centralgatan 10, 801 30 Gävle, Sverige
Talare:

En extra årsstämma är utlyst med anledning av den pågående process som klubben har om ett samgående med Gävle Södra RK.

Styrelsen kallar till en extra årsstämma.

Ordinarie kallelse och dagordning är utskickad den 24 februari och finns under dokument/årsmöte på hemsidan.