District Training Assembly (DTA)

lördag 6 april 2024 09:00-12:00, Tibble teater, Attundavägen 1, Täby
Talare:

DGE Mika Lindfors


Organisatörer:
  • Mika Lindfors

DTA är ett distriktsutbildningssamråd för presidenter, sekreterare, skattmästare och medlemsskapsordförande som tillträder den 1 juli 2024 i distriktets Rotaryklubbar .

Under distriktsutbildningssamrådet ges både gemensam och enskilda utbildningar i separata klassrum.

Syftet med DTA är att utbilda klubbledare som har de färdigheter, de kunskaper och den motivation som krävs för att bibehålla eller utöka medlemsantalet, genomföra framgångsrika projekt och stödja Rotary Foundation. 


Registrering

Tidsfristen för registrering har passerat