Alla kan utvecklas!

fredag 22 september 2023 11:45-13:00, Odd Fellows, Västra Trädgårdsgatan 11 A, 111 53 Stockholm, Sverige
Talare:

Susanne Norman, Konsult inom Verksamhetsutveckling på Kalix kommun

Att rädda den svenska skolan är inte en partipolitisk fråga. Det handlar om att alla huvudmän i Sverige, oavsett politisk ledning, behöver skapa förutsättningar för rektor att se möjligheterna och få frihet och ansvar att göra jobbet på sin skola!

I början av 2019 fattade Skolinspektionen det historiska beslutet att låta staten ta över kontrollen av en kommunal skola. Förfallet på Storvretskolan i Botkyrka hade gått så långt att situationen blivit ohållbar. Elever skrek och knuffade på varandra i korridorerna.

Lärare blev slagna och kränkningar var vardagsmat. När polisen var på besök vid ett tillfälle kastades en banger in i skolmatsalen. Utåtagerande elever hade tagit makten på skolan medan lärarna kapitulerade. De sistnämnda hade inspirerats av metoden lågaffektivt bemötande och tolkade den som att de inte längre skulle ägna sig åt gränssättning.

I det läget hörde två rutinerade skolledare – Susanne Norman och Lillemor Bergquist – av sig och erbjöd sig att ta över som rektorer på skolan. Sagt och gjort. Åtta månader senare var jobbet klart. Sveriges mest ökända problemskola hade kommit på fötter igen och Skolinspektionens inspektörer gav grönt ljus på alla punkter.

Det finns inga omöjliga skolor är berättelsen om hur de lyckades. Med avstamp i sina erfarenheter som rektorer på en rikskänd problemskola förklarar de hur alla skolor kan bli välfungerande skolor. Boken vänder sig till rektorer, lärare, föräldrar, politiker och alla andra med intresse för den svenska skolans framtid. "Det finns inga omöjliga skolor är en oavbrutet intressant, engagerad och utomordentligt kompetent redogörelse för hur Storvretskolan i Botkyrka "fullständigt restaurerades vad gäller inre pedagogiskt arbete och delvis interiört." Författarnas förödande, träffsäkra och dramatiska klargörande av vad lågaffektivt bemötande respektive lågaffektivt agerande betyder blixtbelyser många orsaker till dagens situation i många skolor. En ovärderlig bok för lärarutbildningen, rektorsutbildningen och alla andra med intresse för skola och framtid." Jan Hansson, BJT