”Barnonkologins tidiga utveckling i Sverige” Överläkare UAS Anders Kreuger

onsdag 20 september 2023 11:45-13:00, Kungsängsliljans restaurang, Östra Ågatan 73, 75322 Uppsala, Sverige
Talare: Anders Kreuger, överläkare, fd verksamhetschef vid Akademiska barnsjukhuset
Överläkare Anders Kreuger tidigare verksamhetschef vid Akademiska barnsjukhuset och även mångårig medlem i Uppsala Rotaryklubb ses som en av pionjärerna inom barnonkologin och föredrar denna onsdag under rubriken ”Barnonkologins tidiga utveckling i Sverige”  Välkommen till Uppsala Rotaryklubb!

Anders Kreuger föredrar om ”Barnonkologins tidiga utveckling i Sverige”