Konstituerande möte för kommande D2365

(söndag 22 oktober 2023 09:00 - 10:00) , Grand Hotel, Bankgatan 1, 441 30 Alingsås och Online
Webbplats: https://www.grandhotel-alingsas.se/
Organisatörer:
 • Lena Alervall

Konstituerande hybridmöte Distrikt 2365

Mötet är på Grand Hotel Alingsås men också online för de som inte har möjlighet att närvara. 

Du som inte kan närvara på plats, är välkomna att koppla upp dig via denna Zoom länk >>

Meeting ID: 867 0269 4755

Passcode: 1905

Anslut dig gärna en stund innan kl 9, så att vårt möte kan komma igång kl 09.00

DAGORDNING

 1. Mötet öppnande
 2. Val av ordförande för mötet 
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
 5. Mötets behöriga utlysning
 6. Godkännande av dagordning
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Kort information om Distrikt 2365
 9. Beslut om bildandet av förening Distrikt 2365
 10. Fastställande av Stadgar för Distrikt 2365
 11. Val av firmatecknare för Distrikt 2365
 12. Mötets avslutande


Hälsningar Lena Alervall

Konstituerande möte Distrikt 2365 - Hybrid


Registrering


Registrering fram till : söndag 22 oktober 2023 09:00

Max. antal deltagare: 1000

Medlemmar: Logga in innan registrering.
Logga in innan inskrivning