Stockholm Downtown "Pessimistens syn på" affärer i södra Afrika

fredag 2 juni 2023 07:30 - 09:00 , Mälardrottningen, Riddarholmen, Riddarholmskajen 4, 11128 Stockholm, Sverige
Talare:

Pessimistens syn på affärer i södra Afrika

Under ett år jobbade Fredrik Vernersson i Sydafrika och Angola som konsult i lönsamhetsfrågor. Under den tiden såg han korruption, välståndsklyftor och rika naturtillgångar som inte utnyttjades till fullo. För en svensk kan de stora kontrasterna innebära en utmaning och är ett av temana för en diskussion med både optimism och realism.

Idag arbetar Fredrik på byggbolaget NCC som ansvarig för NCCs affärer riktade till den gröna industriella omställningen.