Stockholms Handelskammares syn på utveckling av Staden

onsdag 31 maj 2023 12:00-13:00, Odd Fellow-huset, Västra Trädgårdsgatan 11A, 111 53 Stockholm, Sverige
Talare:

David Stenergard

David Stenergard, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare, arbetar med infrastrukturfrågor som berör såväl Stockholm som hela länet. Han berättar för oss om hur Handelskammaren ser på på stadens och länets utveckling. Vilka frågor är mer viktiga än andra?

Varmt välkomna till ett spännande föredrag som genomförs tillsammans med Stockholms-Västra Rotaryklubb

Medlemmar anmäler sig med SIFFRA genom att svara på SMS-inbjudan senast kl. 15.00 tisdagen före klubbmötet. Ta gärna med en eller flera gäster. Om Du gör det så anmäl även Dina gäster.