Hur kan vi förebygga sexuella övergrepp mot barn?

fredag 1 mars 2024 11:45-13:00, Odd Fellows, Västra Trädgårdsgatan 11 A, 111 53 Stockholm, Sverige
Talare:

Maria Näslund, verksamhetsledare Treskablinoll

Treskablinoll är en barnrättsorganisation som arbetar förebyggande mot sexuella övergrepp på barn. Organisationen grundades 2017 av retorikern Elaine Eksvärd som själv är överlevare av sexuella övergrepp som barn, när man trodde att tre barn i varje klass blev utsatta för sexuella övergrepp. Idag visar statistiken att det handlar om åtta barn i varje klass. Det är statistik som organisationen vill ändra på. Treskablinoll bedriver därför förebyggande insatser inom förskolan, idrotten och grundskolan. Organisationen arbetar också med opinion- och påverkansarbete för att synliggöra sexuella övergrepp på barn och ställa krav på strukturella systemförändringar. Verksamheten vägleds av barnkonventionens bestämmelser och principen om barnets bästa, och är religiöst och politiskt obunden.  

Maria Näslund, tf verksamhetsledare

Läs mer om Treskablinoll.Läs mer om Treskablinoll!


Stötta dem gärna Swish:  123-9007576