Att komma tillbaka till livet

(fredag 2 juni 2023 11:45 - 13:00) , Odd Fellows, Västra Trädgårdsgatan 11 A, 111 53 Stockholm, Sverige
Talare:

Pia Watkinson, generalsekreterare CancerRehabFonden

Organisationen grundades 1978. Då var fokus att hjälpa både trafikskadade och cancerdrabbade, under namnet Cancer- och Trafikskadades Riksförbund. Med åren minskade antalet ansökningar från trafikskadade radikalt, medan behovet av cancerrehabilitering bara ökade – därför bytte organisationen namn och inriktning 2013. Sedan dess är namnet CancerRehabFonden och fokuserar helt på att hjälpa cancerdrabbade tillbaka till livet.

CancerRehabFonden är en ideell insamlingsorganisation som erbjuder rehabilitering till vuxna cancerdrabbade. Visionen är att alla som drabbas av cancer ska kunna få rehabilitering. Målet är att kunna hjälpa alla de som ansöker om cancerrehabilitering hos organisationen.

CancerRehabFonden är helt fristående från andra cancerorganisationer och får inga statliga bidrag, utan är beroende av gåvor från privatpersoner, företag och stiftelser. "Ju fler som stöttar oss, desto fler cancerdrabbade kan vi hjälpa."

Pia Watkinson som är generalsekreterare för CancerRehabFonden berättar om organisationen och dess arbete.


Pia Watkinson, generalsekreterare CancerRehabFonden

Swish 900 2064

CancerRehabFonden tar tacksamt emot donationer via swish 900 2064.

Läs mer om  CancerRehabFonden.