Om bilar, växthusgaser och Greenwashing

fredag 31 mars 2023 12:00 - 13:00 , House of Blues, Borganäsvägen 28, 78433 Borlänge, Sverige
Talare:

Robert Ström

Om bilar, växthusgaser och greenwashing 

Klimathot och energikris stod i fokus när Robert Ström från SSAB lyfte fram de viktigaste frågorna för dagens stålindustri. 

Stålindustrin står för en stor del av koldioxidutsläppen på jorden. Med en masugnsbaserad järnframställning följer ett klimathot som man nu gör stora ansträngningar för att ersätta med en betydligt miljövänligare process. 

Att världen behöver alltmer stål i framtiden både underlättar och försvårar. En ökad efterfrågan lyfter frågan hur man ersätter de gamla processerna med ny teknik som är bra för miljön och kräver mindre energi. 

Skrotbaserad stålframställning är en väg framåt liksom det högaktuella hybridstålet samt vätgasbaserad teknik. Men här skapas i stället ett nytt problem. 

Det vi kallar greenwashing är en beteckning för metoderna att sänka energibehovet och därmed bidra till bättre miljö. Men allt har ett pris. 

Med dagens situation kommer industrin om några år att stå utan el. Stora investeringar framför alli i Norrland dränerar Sverige på elkraft som måste ersättas. 

Lösningen återfinns i kärnkraft och vindkraft. 

Veckobrevskrivare, Jan Tannefors