Microegoföredrag och kommande Rotaryår

måndag 3 juni 2024

Leif Larsson

Microegoföredrag och kommande Rotaryår

Två av klubbens medlemmar, Anna Kågesson och Solweig Grebner som var med och bildade klubben 2005 höll sina microegoföredrag. Så mycket kompetens och goda samhällsgärningar som vi fick ta del av!

Jonas Magnusson, vår tillträdande president beskrev vad han siktar på inför det kommande Rotaryåret. Han fick med oss alla på kroken och vi ser fram emot ännu ett spännande år.