Öckeröarna Rotary Klubb gör en fin insats i skärgården

tisdag 9 april 2024

Mona Ulvåknippa

Naturled på Hönö får hjälp av Öckeröarna RK

I vårt distrikt finns ett antal naturleder som går genom orter där vi har Rotaryklubbar. Dessa naturleder måste underhållas på olika sätt.

Öckeröarna RK har därför överenskommit med Öckerö kommun om att ansvara för en del av Göteborgs Skärgårdsled på Hönö >> 

Arbetet innebär att minst två gånger per år gå leden och tillse att den fungerar, att utmärkningen är up-to-date, komma med ändringsförslag, etc. På kommunens hemsida kommer information att finnas om att det är Öckeröarna RK som sköter denna etapp av Göteborgs Skärgårdsled. 

Således bra reklam för Rotary och ett bra sätt att öka sammanhållningen i klubben i ett lokalt projekt som inte kostar något mer än positiv arbetstid under trevliga former. Min uppmaning är att varje klubb undersöker om ni kan göra motsvarande på den del av naturstigar som finns i er närhet.  

Skärgården