Rotary och affärsnätverk

fredag 17 mars 2023

Ulrika Wennberg

I samband med PETS så fanns frågor från klubbar angående vad som gäller för Rotary och affärsnätverk. Vi vill hänvisa direkt till Rotary Code of Policies paragraf 8.030.3 (svensk översättning). I denna paragraf framhävs affärsnätverk i 2 av 5 strategier vilket visar betydelsen av affärsnätverk inom Rotary.

Rotarianer, klubbar och distrikt bör implementera följande strategier för att stödja Yrkestjänst:

  • Skapa en starkare betoning på affärsnätverk med integritet i Rotary på klubb- och distriktsnivå
  • Fokusera mer på affärsnätverk med integritet som ett sätt att attrahera och vägleda den nya generationen

Nätverkande