Skola, utbildning, integration

fredag 16 februari 2024 11:45-13:00, Odd Fellows, Västra Trädgårdsgatan 11 A, 111 53 Stockholm, Sverige
Talare:

Amir Sajadi, VD Roya Foundation

Hösten 2024 ska Järva Gymnasium öppna, vilket blir den första gymnasieskolan i Tensta och Rinkeby på många år. Skolan ska ha plats för 500 elever. Bakom satsningen står Stiftelsen Roya Foundation.

Sedan 2016 har det saknats en gymnasieskola för ungdomar som bor i Rinkeby och Tensta. Då lades Tensta gymnasium ned. Den gamla skolans lokaler har sedan dess stått tomma under långa perioder. Nu ska Roya Foundation starta Järva Gymnasium i byggnaden.

Stiftelsen Roya Foundation är en ideell och icke-vinstdrivande stiftelse som bildades 2015 i syfte att utveckla en ny, effektiv och skalbar modell för utbildning och utveckling i socioekonomiskt utsatta områden.

Ändamålet är att bidra till ökad jämlikhet genom undervisning och utbildning. Första initiativet, Järvaskolan, etablerades 2016 i nordvästra Stockholm. Förutom skolverksamhet så bedrivs projekt och initiativ i samarbete med civilsamhälle, akademi och näringsliv. Initiativet syftar till att fler barn och unga får tillgång till högkvalitativ utbildning.

Roya Foundations VD Amir Sajadi, berättar om arbetet med starten av Järva gymnasium och dess roll för utbildning och integration i Järvaområdet.